British Steel

Tłumiki SilentTrackTM zastosowane w celu redukcji hałasu na 16 km trasie nowej linii kolei podmiejskiej na przedmieściach SYDNEY

Na linii kolejowej z Epping do Chatswood, na przedmieściach Sydney, zainstalowano niemal 50 000 tłumików SilentTrack. SilentTrackTM to dynamiczny tłumik opracowany przez firmę Tata Steel, znacznie redukujący hałas generowany przez ruch kolejowy. Stanowiąc wyjątkową konstrukcję w skali światowej, układ SilentTrackTM jest w stanie zmniejszyć hałas generowany przez same tory średnio o 4 do 6 dB(A), w zależności od konstrukcji toru.

Mepax Test

Emailing

PROSOFT TECHNOLOGY EMEA

Wireless POINT I/O ILX34-AENWG

Firma ProSoft Technology opracowała nowe moduły bezprzewodowe Wireless POINT I/O dla aplikacji w rozproszonych systemach automatyki.

British Steel

Optymalizacja kosztów napraw szyn kolejowych

Firma Tata Steel Rail opracowała nową technikę napraw defektów powierzchni tocznej szyny. Dzięki zastosowaniu automatycznych i dokładnie kontrolowanych procesów udało się wyeliminować te aspekty ręcznego spawania łukowego (MMA – Manual Metal Arc), które nie gwarantowały stałej jakości napraw- jest to główna zaleta tej techniki. Opracowany półautomatyczny proces wykorzystuje otwarty łuk spawania elektrodą rdzeniową i wykorzystuje niską wstępną temperaturę podgrzewania w celu aktywnego kontrolowania metalurgicznych przemian w strefie nagrzewanej (Heat Affected Zone - HAZ). Biorąc pod uwagę, że średni koszt naprawy lub wymiany szyny może wynosić kilka tysięcy euro, oraz że prawdopodobieństwo uszkodzeń szyn i kół zwiększa się wraz z natężeniem ruchu na większości linii kolejowych, łatwo dostrzec znaczenie tej nowatorskiej techniki.

HMS Industrial Networks AB

Firma Scandisign AS może dopasować dowolną magistralę!

Firma Scandisign, wchodząca w skład norweskiej Grupy SafeRoad, to jeden z wiodących dostawców sygnalizacji drogowej opartej na zastosowaniu diod LED oraz energooszczędnych, podświetlanych oznakowań dla wielopiętrowych parkingów i lotnisk. Klienci firmy często wymagają dostarczenia produktów, które powinny komunikować się między sobą na rozmaite sposoby. Integrując ze swoimi urządzeniami sygnalizacji drogowej układ Anybus-IC firmy HMS Industrial Networks, grupa zapewniła krótki czas wprowadzania swoich wyrobów na rynek oraz stworzyła elastyczne, płynnie działające rozwiązanie.

Southco

PRZEGUBY Z PRZECIWWAGĄ

UŁATWIONE PODNOSZENIE I POZYCJONOWANIE SPRZĘTU

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP