www.przemysl-polska.com
PEPPERL+FUCHS FACTORY AUTOMATION

Pepperl+Fuchs: Bezpieczny system pomiaru położenia absolutnego w osi X

Technologia niezawodnych czujników z jednostką ewaluacyjną z certyfikatami SIL 3 i PL e.


Bezpieczne systemy określenia położenia bezwzględnego zwykle wymagają zastosowania bardzo złożonej technologii. Firma Pepperl+Fuchs oferuje znacznie prostsze rozwiązanie dla tego typu procesów, oparte na połączeniu nowej jednostki oceniającej PUS i czujnikach SafePXV lub WCS. Poziom bezpieczeństwa (SF) zgodny z SIL 3 i PL e można zatem osiągnąć przy minimalnym wysiłku integracyjnym.

Bezdotykowy system pozycjonowania absolutnego SafePXV wymaga tylko jednego czujnika z kamerą, ponieważ zapewnia wewnętrzną redundancję, dzięki wielokolorowym kodom Data Matrix. W aplikacjach do pomiaru liniowego, takich jak przenośniki z pojedynczą szyną oraz zautomatyzowane systemy przechowywania i wyszukiwania, oferuje pozycjonowanie z milimetrową dokładnością na szynie o długości do 10 km.

System pomiaru przemieszczenia WCS do pozycjonowania absolutnego na zewnątrz budynków wykorzystuje szynę kodową ze stali nierdzewnej z wgłębieniami. W wersji bezpiecznej dwie głowice odczytujące w kształcie litery U monitorują szynę i zapewniają niezawodny pomiar przy odległości pomiaru do 314,5 m, nawet w niesprzyjających warunkach, takich jak te występujące podczas obsługi dźwigów portowych.

Redundantne sygnały z czujników są przetwarzane i oceniane w dwóch kanałach przez jednostkę ewaluacyjną PUS-F161-B. Pełni ona funkcję bramki dostępowej do magistrali fieldbus. Generuje wartość przemieszczenia (SafePos SF), mogącą być też wykorzystaną do wyznaczenia prędkości (SafeSpeed SF). Aplikacje integrujące czujniki i jednostkę ewaluacyjną uzyskały certyfikaty IEC 61508 dla SIL 3 oraz EN 13849 dla PL e. Ułatwiają i przyspieszają wdrożenia dzięki wstępnej certyfikacji i konfiguracji.


Pepperl+Fuchs: Bezpieczny system pomiaru położenia absolutnego w osi X
 Bezpieczna jednostka ewaluacyjna PUS-F161-B

Download URL
https://myconvento.com/public/get_file.php?id=enc2_TXpFMlZscFZSazVpZDNkUk5IWndjMmhNVGtnd1p6MDk&download=1Pepperl+Fuchs: Bezpieczny system pomiaru położenia absolutnego w osi X
System pomiaru położenia bezwzględnego WCS z jednostką ewaluacyjną do zastosowań na zewnątrz budynków

Download URL
https://myconvento.com/public/get_file.php?id=enc2_YlRSb1NFNXBNazE1VjNFellrNTJObkpNTVRVMFFUMDk&download=1Pepperl+Fuchs: Bezpieczny system pomiaru położenia absolutnego w osi X
System safePXV zapewnia wielokrotną redundancję: wielokolorowe kody, czujnik z kamerą i dwukolorowym pierścieniem LED oraz jednostkę ewaluacyjną.

Download URL
https://myconvento.com/public/get_file.php?id=enc2_ZGxKT1dGVm5OVEJQUWtGcFNHaDBRWGN4UXpkRlVUMDk&download=1

www.pepperl-fuchs.com
 
 
 

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP