www.przemysl-polska.com
Seco Tools

Zielona energia pozwoliła firmie Seco osiągnąć docelowy poziom emisji dziewięć lat przed planowanym terminem

Zastosowanie ekologicznej energii elektrycznej oraz zakup certyfikatów energii odnawialnej (REC) w Stanach Zjednoczonych i Indiach to działania, które umożliwiły firmie Seco osiągnięcie docelowego poziomu emisji na rok 2030 dziewięć lat przed planowanym terminem, a ponadto przyczyniły się do znacznego ograniczenia kosztów.


Firma Seco skupiła się na bardziej zrównoważonym rozwoju wszystkich aspektów swojej działalności, co doprowadziło do kompleksowego przeglądu potrzeb energetycznych firmy. Gdy nadszedł czas na przedłużenie umów z dostawcami zakładu Reynoldsville w Pensylwanii, zielona energia wysunęła się na pierwszy plan. Według badań zakład w Reynoldsville odpowiada za około 10% ogólnego zapotrzebowania energetycznego firmy Seco oraz 19% generowanych przez nią zanieczyszczeń wynikających z poboru energii. Nie ulegało wątpliwości, że wszelkie zmiany wprowadzone na tym terenie istotnie ograniczą wpływ całego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. „Zakupiliśmy certyfikaty energii odnawialnej (REC), które pozwoliły nam zrównoważyć naszą emisję CO2” — mówi Eric Sirianni, odpowiedzialny za zaopatrzenie ogólne zakładu firmy Seco w Reynoldsville.

„Zmiany zaczęliśmy wprowadzać w 2019 roku. Wcześniej interesowała nas przede wszystkim jak najniższa cena — najważniejsze było zagwarantowanie stałego dostępu do energii elektrycznej, niezależnie od dostawcy. Nie otrzymaliśmy konkretnego planu. Poproszono nas jedynie o uwzględnienie zielonej energii przy zawieraniu kolejnych kontraktów na dostawy elektryczności. Energia odnawialna jest droższa, ale musieliśmy mieć na uwadze nasz cel, czyli ograniczenie emisji CO2. Właśnie od tego zaczęliśmy. Udało nam się zabezpieczyć dostęp do energii elektrycznej przy jednoczesnej całkowitej neutralizacji śladu węglowego, a mimo to obniżyliśmy ceny. Nie pozostało to niezauważone” — dodaje Sirianni.

Źródła odnawialne
Certyfikaty energii odnawialnej (REC) pozwalają firmom inwestować w energię ze źródeł odnawialnych, nawet jeżeli te źródła znajdują się poza terenem przedsiębiorstwa. Kolejnym krokiem będzie testowanie przez wszystkie zakłady Seco rozwiązań, takich jak wytwarzanie energii elektrycznej bezpośrednio w zakładzie poprzez instalację paneli fotowoltaicznych i pomp geotermalnych. „Wszyscy dążymy do osiągnięcia docelowych poziomów emisji i promujemy korzystanie z zielonej energii. Oprócz certyfikatów zamontowaliśmy również panele słoneczne, które zasilają nasze listwy świetlne i inne, podobne elementy, co pozwoliło zmniejszyć nasze zużycie energii z sieci o 4%” — mówi Nagesh Shekhadar, dyrektor generalny ds. zakupów pośrednich w Pune (Indie).

Większość energii pobieranej przez Seco India pochodzi z lokalnej, państwowej sieci energetycznej, zasilanej przez elektrownie węglowe. Ze względu na brak bardziej ekologicznych opcji zakupiono certyfikaty REC, które miały na celu zrównoważenie emisji CO2 związane z korzystaniem z elektrowni węglowych. „Obecnie stosujemy również fotowoltaikę i rozważamy wdrożenie energii wiatrowej, co pozwoliłoby nam produkować coraz więcej czystej energii. Musimy pracować nad rozwiązaniami hybrydowymi. Gdy wzrośnie podaż zielonej energii, spadną jej ceny” – mówi Atul Mohkhedkar, dyrektor generalny ds. produkcji w Seco India.

Nowe możliwości
Mimo że cele z zakresu emisji osiągnięto wiele lat przed planowanym terminem, osoby odpowiedzialne za zakup energii elektrycznej przez firmę Seco nie mają zamiaru spocząć na laurach. Wręcz przeciwnie — w dalszym ciągu eksplorowane będą nowe możliwości pozyskiwania czystszej energii elektrycznej. „Każdy z naszych zakładów może przedstawić nam zestawienie źródeł energii elektrycznej, z których korzysta w danym miesiącu. Jest to zależne od lokalizacji” — mówi Eric Sirianni. „Z perspektywy firmy to właściwa strategia. Odruchową reakcją zawsze jest pytanie o powód, dla którego mielibyśmy wydać więcej pieniędzy. Zmiana takiego nastawienia nie jest łatwa, ale gdy już się uda, mało kto zaprzeczy konieczności ochrony środowiska”.

Poważne podejście do kryzysu klimatycznego stanowi również dodatkową korzyść dla pracowników. „Takie działania niosą za sobą silny przekaz i wyróżniają nas na tle innych. Rodzina, klienci, znajomi, przyjaciele i sąsiedzi cieszą się, że pracujemy dla takiej firmy” — mówi Nagesh Shekhadar.


Zielona energia pozwoliła firmie Seco osiągnąć docelowy poziom emisji dziewięć lat przed planowanym terminem
Renewable Energy By Solar Panels At Seco Tools Pune India.

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP