www.przemysl-polska.com
Seco Tools

Recykling jest kluczowy — firma Seco Tools wyznacza ambitny cel przejścia na gospodarkę w obiegu zamkniętym

Firma Seco Tools ma wyjątkowe możliwości, aby w znaczący sposób przyczynić się do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym, której najważniejszym celem jest oddzielenie działalności gospodarczej od zużywania zasobów nieodnawialnych oraz określanie sposobów ograniczania odpadów.

Recykling jest kluczowy — firma Seco Tools wyznacza ambitny cel przejścia na gospodarkę w obiegu zamkniętym

Recycled Carbide Seco Tools.jpg

Chociaż nie jest to jedyny jej aspekt, recykling odgrywa kluczową rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym. Zmusza nas do zastanowienia się, jak wykorzystujemy ograniczone i nieodnawialne zasoby naszej planety i co możemy zrobić, by wykorzystać je jak najlepiej.

Recykling będzie odgrywał kluczową rolę w osiągnięciu ambitnego celu wytyczonego przez firmę Seco Tools — zamknięcia w 90% obiegu zasobów do 2030 r. W związku z tym celem firma zamierza w pierwszej kolejności wprowadzić wiele zmian do procesów i modeli biznesowych. „Nasz cel jest bardzo ambitny, ale ma ogromne znaczenie dla naszej firmy i działalności” — mówi Ted Forslund, Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i audytu w firmie Seco Tools. „Od dłuższego czasu w Seco Tools rozwijaliśmy proces recyklingu, obecnie zamierzamy nawiązać współpracę z naszymi klientami, by przedstawić im znaczenie odkupywania przez nas narzędzi przy tworzeniu zamkniętego obiegu i pilnowaniu, by nic się nie zmarnowało”.

Na całym świecie tylko 8,6% wykorzystywanych zasobów jest poddawanych recyklingowi, co oznacza, że ponad 90% wszystkich zasobów jest zużywanych raz, a następnie utylizowanych. Ze względu na charakter prowadzonej działalności firma Seco Tools może zmienić ten paradygmat poprzez odkupywanie narzędzi, które nie są dłużej eksploatowane, i poddanie ich recyklingowi lub przerobienie w nowe egzemplarze. „Jeśli częściej będziemy odkupywać zużyte narzędzia i pomożemy klientom zrozumieć zalety takiego rozwiązania, obniżymy nasz wpływ na środowisko, gdyż nie będziemy musieli zużywać nowych materiałów i metali. Takie rozwiązanie ma same zalety” — mówi Ted Forslund.

Świadomość zagrożeń dla środowiska stale rośnie, a dostawcy i klienci chętnie witają inicjatywy, które pomagają w zmniejszaniu negatywnego wpływu. „Do tej pory nasi klienci bardzo pozytywnie zareagowali na nasze inicjatywy. Klienci wiedzą, że narzędzia produkowane z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu mają ten sam bardzo wysoki standard i nie dochodzi w trakcie ich produkcji do spadku jakości. Dodatkowo w ostatnim czasie wytworzył się rynek odkupywania zużytych narzędzi, co również spotkało się z pozytywnym odzewem. Teraz chcemy jeszcze szerzej włączać te inicjatywy w nasze relacje biznesowe” — wyjaśnia Ted Forslund.


Recykling jest kluczowy — firma Seco Tools wyznacza ambitny cel przejścia na gospodarkę w obiegu zamkniętymf

Recycling Seco Tools.jpg

W gospodarce w obiegu zamkniętym recykling ma bardzo duże znaczenie, jednak w pierwszej kolejności firma Seco chce skupić się na zmniejszaniu zużycia, naprawach i ponownym wykorzystaniu narzędzi. „Recykling jest bardzo ważny, jednak gospodarka w obiegu zamkniętym ma wiele aspektów i nie możemy pominąć żadnego z nich. Między innymi chcemy przyjrzeć się cyklowi eksploatacji naszych narzędzi — czy możemy go przedłużyć, czy możemy te narzędzia poddawać recyklingowi, gdy cykl dobiegnie końca? Czy możemy produkować narzędzia, używając energii i zrównoważonego łańcucha dostaw? Istotą gospodarki w obiegu zamkniętym jest zachowywanie wartości, która została już uzyskana” — mówi Ted Forslund.

Recykling pomaga zminimalizować ilość odpadów, jednak nie jest to jedyny proces, który można zastosować. Jest wiele obszarów, które można przeanalizować pod kątem ograniczenia „wycieków” cennych zasobów, np. logistyka łańcucha dostaw, sortowanie i magazynowanie, zarządzanie ryzykiem, wytwarzanie energii, a nawet biologia molekularna i chemia polimerów. Ekonomiczne, wysokiej jakości systemy zbierania i przetwarzania oraz efektywna segmentacja produktów wycofanych z eksploatacji pomogą firmie Seco przy budowaniu zamkniętego obiegu.

Jednym z głównych problemów związanych ze środowiskiem i zmianami klimatycznymi była sama skala tego zadania, ale Ted Forslund uważa, że cel Seco Tools — zamknięcie w 90% obiegu zasobów do 2030 r. — jest osiągalny. „Aby sprostać globalnym wyzwaniom, zamierzamy ściśle współpracować z naszymi dostawcami i klientami. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć więcej wartości, zmniejszyć ilość odpadów i działać w przestrzeni, która będzie bezpieczna dla planety. Także w tym przypadku zmiany przyniosą same korzyści” — podsumowuje.

Dalszych informacji o gospodarce w obiegu zamkniętym udzielają lokalni przedstawiciele firmy Seco. Dodatkowe materiały można także znaleźć w sekcji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi na stronie www.secotools.com.

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP