www.przemysl-polska.com
British Steel

Konsorcjum Eurotunnel wybiera firmę Corus do prowadzenia prac związanych z wydłużeniem okresu żywotności szyn o 50%.

Eurotunel to najintensywniej użytkowana linia kolejowa w Europie. Jej roczne obciążenie wynosi ponad 100 milionów ton, co powoduje gwałtowne zużycie szyn zarówno w samym tunelu, jak i na terminalach. Celem badań zapoczątkowanych przez firmę Corus nad szynami ze stali bainitycznej jak i termicznie obrabianej stali MHH o zwiększonej twardości jest wydłużenie okresu ich żywotności o 50%.

Konsorcjum Eurotunnel wybiera firmę Corus do prowadzenia prac związanych z wydłużeniem okresu żywotności szyn o 50%.
Eurotunel stoi w obliczu dwojakiej natury problemów związanych z zużyciem szyn. Pierwszy z nich związany jest z faktem, że szyny – w wyniku zmęczenia materiału – pękają, co nakłada na operatora obowiązek ich regularnego szlifowania oraz całkowitej wymiany po przewiezieniu po nich 650 milionów ton obciążenia, czyli co około sześć lat. Drugi z nich to fakt, że szyny w terminalach we Francji i w Anglii zużywają się niezwykle szybko ze względu na mały promień skrętu toru (od 300 do 500 m). Tory te wykorzystywane są przez pociągi wahadłowe do zawracania przed wyruszeniem w podróż powrotną przez tunel.

Celem rozwiązania tych dwóch problemów rozpoczęto badania finansowane przez rząd francuski w ramach projektu klastra konkurencyjności o nazwie I - TRANS - TTSA (ang. Track Train System Availability). Kierownictwo przedsięwzięcia związanego z szynami wchodzącego w skład projektu objęła firma Corus Rail France, a wspiera ją Railtech zajmująca się problemami spawania termitowego szyn, oraz INSA Lyon, instytut uniwersytecki badający mechanizmy zużycia i pękania materiału.

Firma Corus dostarczyła szyny do prowadzenia testów w trzech dziedzinach badawczych. Pierwsza z nich to szyny ze stali bainitycznej, przeznaczone do torów w tunelu. Tego rodzaju stal znana jest już w przemyśle maszynowym ze swej odporności na zmęczenie materiału, lecz w kolejnictwie jest nowością. Stal taka jest bardziej odporna, lecz jednocześnie trudniejsza w obróbce; należy dopracować proces produkcyjny i określić odpowiedni skład chemiczny. Z kolei, termicznie obrabianą stal MHH o zwiększonej twardości zastosowano w torach w dwóch pętlach terminalowych. Szyny te charakteryzują się szczególną odpornością na zużycie, a stosuje się je – na przykład – w bardzo obciążonych torach w kopalniach. Ich produkcja możliwa jest dzięki opracowanemu w zakładzie Corus w Hayange specjalnemu procesowi obróbki cieplnej, w którym uniknięto konieczności prostowania rolkowego w końcowym etapie produkcji. Naprężenie szczątkowe w szynie pozostaje na niezwykle niskim poziomie, co znacznie zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się pęknięć w środniku szyny.

Celem badań jest wydłużenie okresu żywotności szyn o 50%, użytkowanych zarówno w samym tunelu, jak i w pętlach terminalowych. Doświadczalne tory MHH położono w kwietniu i wrześniu 2007 roku. Szyny ze stali bainitycznej położono w styczniu i marcu 2007 roku. W obecnej chwili wyniki testów zgadzają się z przewidywanym wówczas wartościami, jednak badania prowadzone będą przez kolejne cztery lata. Dalekosiężnym celem komercyjnym jest wymiana 56 km podwójnego toru w tunelu oraz łącznie 15 km w pętlach we Francji i w Anglii.

W ciągu ostatnich czterech lat firma Corus dostarczyła na potrzeby Eurotunelu około 15 000 ton szyn poddanych obróbce cieplnej.
 

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP