www.przemysl-polska.com
ABB News

Infrastruktura krytyczna - ABB zwiększa bezpieczeństwo polskich rurociągów

PERN S.A. jest operatorem polskiego odcinka rurociągu Przyjaźń oraz ropociągu pomorskiego i systemu rurociągów paliwowych.

Infrastruktura krytyczna - ABB zwiększa bezpieczeństwo polskich rurociągów

Spółka zmodernizowała system sterowania na dwóch odcinkach: wschodnim, łączącym bazę magazynową z bazą surowcową w Miszewku Strzałkowskim koło Płocka oraz zachodnim, biegnącym do parku zbiornikowego w niemieckim Schwedt. Obecnie, wybudowany jeszcze w latach 60. system transportu ropy, wykorzystuje szereg technologii z obszaru przemysłu 4.0 – przede wszystkim najnowocześniejsze systemy kontroli i monitoringu.

Tysiące sygnałów i skuteczne alarmowanie
Nieustannie, w trybie online, odbieranych jest kilkadziesiąt tys. zmiennych, pochodzących z pompowni na zmodernizowanej magistrali. Czas od wysłania sygnału przez dane urządzenie do jego odczytu przez system, wynosi ok. 1 sekundy. To efekt wdrożenia rozproszonego systemu sterowania klasy DCS, który został dostarczony przez firmę ABB. System obsługuje pracę dwóch pompowni i bazy na odcinku wschodnim oraz czterech pompowni na odcinku zachodnim rurociągu. Jest zintegrowany z nadrzędnym centralnym systemem sterowania klasy SCADA w Bazie Miszewko Strzałkowskie.

Z poziomu wdrożonego systemu sterowania odbywa się sterowanie infrastrukturą obiektową oraz bieżący monitoring parametrów technologicznych pompowni.

ABB zapewnia także serwis, który jest świadczony w trybie 24/7. W ramach serwisu firma zobligowana jest do szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia usterki systemu, a także do jej szybkiego usunięcia w celu zapewnienia ciągłości działania procesów technologicznych prowadzonych przez PERN.

www.abb.com

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP