www.przemysl-polska.com
NSK

NSK opracowuje rozwiązanie Active Caster przeznaczone do współpracy z robotami usługowymi

NSK opracowała jednostkę Active Caster, zasilany elektrycznie, dookólny zespół kół do robotów współpracujących, zwiększający mobilność i pomagający społeczeństwom stojącym w obliczu starzejącego się społeczeństwa i niedoborów siły roboczej, zapewniając pomoc w różnych zastosowaniach.


NSK opracowuje rozwiązanie Active Caster przeznaczone do współpracy z robotami usługowymi
Zespół kół Active Caster NSK może poruszać się we wszystkich kierunkach, przenosząc ciężkie ładunki i pokonując wzniesienia

Zespół kół Active Caster NSK jest przystosowany do użytku w bliskiej odległości od ludzi. Inteligentne, ciche i kompaktowe rozwiązanie Active Caster montowane w robotach usługowych przechodzi obecnie testy terenowe i wkrótce może być wykorzystywane w różnych miejscach pracy na całym świecie. Roboty usługowe wchodzące w interakcję z człowiekiem to bardzo młoda dziedzina, która przynosi bezpośrednie korzyści wielu branżom, w tym logistycznej i medycznej.

Na przykład szpitale i placówki opiekuńcze wymagają od pracowników terminowego wykonywania wielu zadań wymagających wysiłku fizycznego, które pomagają pacjentom w powrocie do zdrowia. W tego typu zastosowaniach zespoły Active Caster mogłyby działać jako roboty usługowe, automatyzując wózki medyczne, transportując zaopatrzenie medyczne, przesuwając łóżka szpitalne i zmniejszając ogólne obciążenie personelu pracą w tych ruchliwych środowiskach.


NSK opracowuje rozwiązanie Active Caster przeznaczone do współpracy z robotami usługowymi
NSK Active Caster to zmotoryzowany zespół kół zapewniający ruch w dowolnym kierunku, przeznaczony do współpracy z cobotami i robotami usługowymi

Powyższe możliwości mogą mieć kluczowe znaczenie w wielu gospodarkach o ugruntowanej pozycji na całym świecie, które borykają się ze starzeniem się społeczeństwa i niedoborami siły roboczej. W takich lokalizacjach coboty i roboty usługowe wykorzystujące zespoły kół Active Caster mogą wkrótce okazać się niezbędne, automatyzując powtarzalne i wykonywane ręcznie prace, co umożliwi ludziom skupienie się na bardziej wymagających czynnościach zawodowych.

Potencjalne zastosowania są oczywiście szersze, obejmując przykładowo pomoc osobom o ograniczonej mobilności. W tym przypadku zespoły Active Caster mogłyby stać się częścią zrobotyzowanej „walizki”, która ułatwia ludziom podróżowanie lub ruchomego wózka pomagającego przenosić rzeczy w domu oraz pełniącego także funkcję chodzika. Taki programowalny chodzik może odsuwać się i wracać, gdy jest to potrzebne, zapewniając użytkownikowi więcej miejsca podczas siadania, który nie musi się martwić się o to, czy będzie on w zasięgu ręki.


NSK opracowuje rozwiązanie Active Caster przeznaczone do współpracy z robotami usługowymi
Zespoły Active Caster NSK są wyposażone w dwa silniki elektryczne na koło

Obecnie rozwiązanie Active Caster NSK przechodzi powtarzane testy operacyjne w laboratorium na różnych rodzajach powierzchni, takich jak nierówne podłogi, dywany, nierówności i zbocza. Zespół projektowy chce mieć pewność, że produkt będzie w stanie ułatwiać poruszanie się we wszystkich kierunkach oraz przenoszenie ciężkich ładunków i pokonywanie wzniesień w najbardziej wymagającym terenie. Zespoły Active Caster są wyposażone w dwa silniki na koło, zapewniając precyzyjny ruch oraz sterowanie poprzez wykorzystywanie różnicy w ich prędkości obrotowej. W przyszłości inżynierowie ds. rozwoju firmy będą nadal udoskonalać projekt, wykorzystując mocne strony NSK w zakresie technologii łożysk i smarowania.

Zrównoważenie stosunku wydajności do kosztów jest kluczowym elementem procesu rozwoju. Zespół projektowy, chcąc realizować te ambicje, wykorzystuje technologię i know-how zdobyte w szerokim zakresie prac badawczych i rozwojowych.

www.nskeurope.com

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP