www.przemysl-polska.com
Southco

NOWY ZATRZASK D WIGNIOWY C2 FIRMY SOUTHCO TO FUNKCJONALNO Ć AUTOMATYCZNEGO BLOKOWANIA I NOWOCZESNY WYGLĽD

Firma Southco wprowadziła najnowszy produkt w swojej udanej serii zatrzasków d wigniowych C2, z nowš opcjš blokady wciskowej, która obejmuje funkcję automatycznego ponownego blokowania.

NOWY ZATRZASK D WIGNIOWY C2 FIRMY SOUTHCO TO FUNKCJONALNO Ć AUTOMATYCZNEGO BLOKOWANIA I NOWOCZESNY WYGLĽD

Dzięki konfigurowalnym funkcjom, wszechstronnym stylom blokowania i zoptymalizowanemu przemysłowemu wzornictwu zatrzask dŸwigniowy C2 zapewnia lepszš funkcjonalnoœć, którš można wykorzystać do wykazania zgodnoœci z przepisami branżowymi.

Zatrzask dŸwigniowy C2 z blokadš wciskowš firmy Southco oferuje nowš funkcję automatycznego ponownego blokowania, zgodnš z przepisami branżowymi wymagajšcymi klucza dostępu do paneli sterowania urzšdzeń, np. ISO-TS 28923. Dzięki regulowanemu, spełniajšcemu wymagania dotyczšce tolerancji produkcyjnych i eliminujšcemu koniecznoœć ustawiania uszczelek uchwytowi, oraz wielu stylom blokowania, serię C2 można zastosować w wielorakich sytuacjach. Zintegrowany tłumik pochłania energię wibracji i hałas, jednoczeœnie zapobiegajšc zarysowaniom panelu. Co więcej, wzornictwo zatrzasku dŸwigniowego C2 z blokadš wciskowš udoskonalono pod kštem współczesnych wymagań przemysłu, dzięki czemu staje się on nowš opcjš dla producentów i inżynierów projektantów.

Jonathan Coulter, Globalny Menedżer Produktu, tak mówi o nowym wyrobie: „Zatrzask dŸwigniowy C2 z blokadš wciskowš to ekscytujšcy nowy dodatek do jednej z naszych najbardziej udanych klas produktów. Zatrzask oferuje funkcję automatycznego ponownego blokowania, dzięki czemu spełnia wymagania nowych przepisów, a wszechstronna funkcjonalnoœć produktu sprawia, że jest to idealny wybór w szerokiej gamie zastosowań.”

Więcej informacji na temat funkcjonalnoœci zatrzasków dŸwigniowych C2 znajduje się na stronie www.southco.com. Proœbę o informacje można również wysłać do całodobowego działu obsługi klienta na adresThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP