www.przemysl-polska.com
ABB News

TECHNOLOGIE DLA PIERWSZEJ NA ŚWIECIE OTWARTEJ INFRASTRUKTURY DO TRANSPORTU I SKŁADOWANIA CO2

Rozwiązania z zakresu automatyki, elektryfikacji i cyfryzacji ABB zostaną wykorzystane w projekcie wychwytywania dwutlenku węgla. Projekt w Oygarden w Norwegii umożliwi transport i składowanie CO2 w zbiornikach pod dnem morskim.

TECHNOLOGIE DLA PIERWSZEJ NA ŚWIECIE OTWARTEJ INFRASTRUKTURY DO TRANSPORTU I SKŁADOWANIA CO2

Northern Lights, wspólne przedsięwzięcie spółek Equinor, Shell i TotalEnergies, jest pierwszym projektem otwartej i elastycznej infrastruktury do wychwytywania i bezpiecznego składowania dwutlenku węgla pochodzącego z przemysłu. Na potrzeby tego projektu ABB dostarczy główne systemy zasilania, automatyki i bezpieczeństwa, które mają umożliwić zdalną eksploatację nowego terminalu do wychwytywania CO2 i zapewnić optymalne działanie instalacji.

Pierwszy etap projektu zostanie ukończony w połowie 2024 r. W ujęciu rocznym będzie można wówczas składować do 1,5 mln ton CO2. Docelowo, już po zrealizowaniu drugiego etapu projektu, ilość składowanego na stałe dwutlenku węgla ma wzrosnąć do ponad 5 mln ton rocznie.

Dzięki rozproszonemu systemowi sterowania ABB Ability™ System 800xA, operatorzy zyskają lepszy wgląd w działanie terminalu Northern Lights. System będzie analizować dane aktualne i historyczne, udostępniając na bieżąco kluczowe parametry oraz wskaźniki KPI instalacji. Jednocześnie wskaże możliwości optymalizacji poszczególnych aktywów i procesów. W rezultacie operatorzy będą mogli podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje.

Zbudowane na potrzeby tego projektu statki będą transportować wychwycony i skroplony CO2 do terminalu Northern Lights w Oygarden w zachodniej Norwegii. Instalacja ma być obsługiwana zdalnie z obiektów spółki Equinor oddalonych o około 7 km. W tym celu ABB stworzy nowoczesną stację operatorską na terminalu Northern Lights, która będzie współpracować z centralną sterownią Equinor. Komunikacja między obiektami ma odbywać się płynnie, przy maksymalnie krótkim czasie reakcji.

ABB będzie ponadto odpowiedzialna za zasilenie całej instalacji, z wyłączeniem etapu zasilania statku z nabrzeża. Główna instalacja elektryczna ma być zintegrowana z systemem do zarządzania energią.

– ABB rozumie specyfikę naszej działalności i dysponuje specjalistyczną wiedzą w zakresie projektów realizowanych na lądzie, na morzu i pod wodą. Potrzebowaliśmy partnera, który ma odpowiednie doświadczenie w zakresie optymalizacji i zwiększania niezawodności — powiedziała Kristin Glenna, kierownik projektu w Aker Solutions – firmie, która zleciła ABB dostarczenie głównych systemów na potrzeby instalacji.

Możliwość wychwytywania i składowania tej części „przemysłowego” dwutlenku węgla, którego nie da się wyeliminować, ma zasadnicze znaczenie w kontekście dążenia do neutralności klimatycznej, czyli zerowej emisji netto. Globalne możliwości wychwytywania CO2 mają wzrosnąć do 1,7 mld ton rocznie do 2030 r. – Northern Lights to istotny projekt nie tylko ze względu na jego wpływ na równoważenie cyklu węglowego, ale również w kontekście wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w tego typu procesach – dodał Per Erik Holsten, dyrektor biznesu Przemysłu Energetycznego w regionie Europy Północnej.

www.new.abb.com

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP