www.przemysl-polska.com
Pilz News

ROZWIĄZANIA AUTOMATYZACJI DLA PROCESU PAKOWANIA

W przypadku automatyzacji linii pakujących z przeznaczeniem do pakowania wstępnego mamy do czynienia głównie z pakowaniem artykułów spożywczych, napojów, wyrobów farmaceutycznych, a nawet produktów do pielęgnacji. Wymagania dotyczące ochrony procesów i higieny w szczególności w tych branżach są bardzo rygorystyczne, ponieważ maszyny i instalacje pakujące są stale poddawane procesom czyszczenia.

ROZWIĄZANIA AUTOMATYZACJI DLA PROCESU PAKOWANIA

Istotne w przypadku urządzeń i maszyn, takich jak linie rozlewnicze, maszyny formujące, napełniające i zgrzewające, a także w logistyce przenośników, są również dyspozycyjność i bezpieczeństwo. Wszystkie te wymagania można spełnić dzięki naszym rozwiązaniom.

W centrum uwagi znajduje się automatyzacja, bezpieczeństwo obsługi i unikanie przestojów maszyny pakującej, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej wydajności i elastyczności.

Bezpieczeństwo i higiena w opakowaniach typu blister
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag monitoruje bramki i pozycje bezpieczeństwa w trudnych warunkach przemysłowych. Obudowa ze stali nierdzewnej jest odporna na zanieczyszczenia i działanie wysokich temperatur. Pokrywy i klapy maszyny są chronione nawet po zastosowaniu agresywnych metod czyszczenia, takich jak sterylizacja gorącą parą.

Dzięki wytrzymałej obudowie czujnik PSENmag w wersji ze stali nierdzewnej zapewnia niezawodne monitorowanie nawet w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W rezultacie wytrzymały czujnik o stopniu ochrony IP67/IP69K i nasz certyfikowany przez ECOLAB GmbH przewód sprawdzają się idealnie w aplikacjach bezpiecznego pakowania produktów spożywczych, farmaceutycznych i kosmetycznych.

Ochrona przed manipulacją w instalacji rozlewniczej
Połączenie w sieć IT i OT (technologii operacyjnej) wymaga dodatkowej ochrony maszyny pakującej, np. w rozlewni. Moduł SecurityBridge chroni system sterowania przed nieuprawnioną ingerencją. Dzięki temu maszyna pozostaje bezpieczna w przypadku ataku z zewnątrz. Na przykład, można go połączyć z konfigurowalnymi sterownikami bezpieczeństwa PNOZmulti 2, systemem sterowania PSS 4000 (na ilustracji) lub innymi systemami sterowania.

Dzięki odpowiednim czujnikom Pilz, takim jak PSENopt lub wyłącznik bezpieczeństwa PSENcode, instalacja w rozlewni będzie działać wydajnie z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa.

Zarządzanie uprawnieniami dostępu i wybór trybu pracy w rozlewniach
Dzięki systemowi wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode możesz chronić swoich pracowników przed zagrożeniami, a maszyny przed nieuprawnionym dostępem fizycznym, dzięki czemu korzystasz z funkcji bezpieczeństwa i ochrony w ramach jednego systemu.

Za pomocą czytnika PITreader możesz chronić np. panele HMI przed nieuprawnionym dostępem i zrezygnować z haseł, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony. Istnieje nawet możliwość zastosowania systemu kontroli dostępu przez stosowane w rozlewniach bramki bezpieczeństwa o indywidualnych uprawnieniach dla każdego klucza transpondera.

W procesach rozlewania lub pakowania często zachodzi konieczność przełączania pomiędzy różnymi trybami pracy. PITmode flex i PITmode flex visu umożliwiają wybór trybu pracy, w połączeniu z kompaktowym sterownikiem PNOZmulti 2 lub systemem sterowania PSS 4000, za pomocą przycisków, takich jak PIT oe 4s lub poprzez panel PMIvisu. PITmode fusion z oddzielnym modułem analizy (PIT m4SEU) stosuje się, w przypadku zastosowania sterownika innej firmy.

Bezpieczeństwo w maszynach formujących, napełniających i zgrzewających
Szczególnie w przypadku zautomatyzowanych procesów pakowania, takich jak formowanie, napełnianie i zgrzewanie, kluczowe znaczenie mają systemy sterowania ruchem o ścisłych wymaganiach w zakresie dokładności pozycjonowania i synchronizacji napędów. Wysokie prędkości rolek materiału opakowaniowego i podajników papieru wymagają zapewnienia obsłudze wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dzięki funkcji bezpiecznego ruchu – zintegrowanemu z napędem systemowi bezpieczeństwa PMCprotego DS – bezpieczeństwo zapewnia bezpośrednio sterownik napędu, co gwarantuje oszczędność miejsca oraz szeroki zakres funkcji bezpieczeństwa i monitorowania ruchu.

Nasze niewielkie serwonapędy PMCprotego SZ wykonują wszystkie zadania związane z kontrolą ruchu, gwarantując kompletne rozwiązanie sterowania ruchem.

www.pilz.com
 

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP