www.przemysl-polska.com
Pilz News

KONFIGUROWALNY STEROWNIK PNOZMULTI 2 Z BEZPŁATNYM OPROGRAMOWANIEM W WERSJI 11.0 I NOWĄ JEDNOSTKĄ BAZOWĄ – WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ SPERSONALIZOWANYCH APLIKACJI I NIŻSZE KOSZTY PROJEKTU

Dla konfigurowalnego sterownika bezpieczeństwa PNOZmulti 2 firmy Pilz dostępna jest już wersja 11.0 odpowiedniego oprogramowania PNOZmulti Configurator z nową architekturą oprogramowania zapewniającą jeszcze wyższą wydajność i bez ponoszenia kosztów licencji w wersji „podstawowej”. Począwszy od tej wersji, użytkownicy mają do dyspozycji nową, modułową i rozszerzalną kompaktową jednostkę bazową PNOZ m B0.1 do małych i średnich aplikacji. Dzięki możliwości dowolnego konfigurowania wejść i wyjść zapewnia ona maksymalną elastyczność.

KONFIGUROWALNY STEROWNIK PNOZMULTI 2 Z BEZPŁATNYM OPROGRAMOWANIEM W WERSJI 11.0 I NOWĄ JEDNOSTKĄ BAZOWĄ – WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ SPERSONALIZOWANYCH APLIKACJI I NIŻSZE KOSZTY PROJEKTU

Wersja 11 ma nową, bardziej wydajną architekturę, opartą na 64-bitowym systemie Windows, dzięki czemu zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Licencja basic PNOZmulti Configurator od teraz za darmo!
W wersji 11 nastąpiła istotna zmiana w zakresie licencjonowania – PNOZmulti Configurator w wersji z funkcjami basic jest teraz dostępny bez dodatkowych kosztów. Oprogramowanie można pobrać bezpłatnie z naszej strony internetowej i wykorzystywać w projektach automatyzacji. Licencja umożliwiająca realizację zaawansowanych funkcji pozostaje odpłatna. Oprogramowanie w wersji basic pozwala na zrealizowanie projektów automatyzacji i uzyskać oszczędności już na etapie tworzenia projektu.

Wszystkie elementy obwodu bezpieczeństwa: funkcje (E-STOP, bramki bezpieczeństwa itp.), wyjścia (przekaźnikowe, półprzewodnikowe lub zawory bezpieczeństwa) oraz elementy logiczne są dostępne w oprogramowaniu jako bloki funkcyjne. Umożliwia ono kompletne zarządzanie projektem, aż do rozpoczęcia produkcji – obejmuje to zarówno samo tworzenie projektu, jak i zarządzanie dokumentacją oraz uruchomieniem. W ten sposób można skrócić czas i obniżyć koszty konfiguracji, a tym samym koszty całego projektu.

Inteligentne wsparcie w procesie projektowania
Sprzęt wybiera się bezpośrednio w PNOZmulti Configurator, który wyświetla dostępne moduły rozszerzeń, prezentuje tabelę zawierającą liczbę dostępnych wejść i wyjść oraz informuje o przekroczeniu dozwolonej liczby modułów rozszerzeń lub ich nieprawidłowego rozmieszczenia.

W narzędziu można tworzyć nowe projekty oparte na sterowniku PNOZmulti 2, a także otwierać i edytować projekty istniejące, co umożliwia szybką i prostą aktualizację do nowej wersji. Dzięki symulacji offline proces uruchomienia jest sprawny i szybki, co pozwala oszczędzić czas i pieniądze.

Nowe jednostki bazowe w wersji 11
W wersji 11 dostępna jest również nowa jednostka bazowa PNOZ m B0.1. Może ona funkcjonować jako samodzielne urządzenie lub zostać rozbudowana o maksymalnie jeden moduł I/O w ramach systemu modułowego. W tym celu dostępne są różne moduły I/O – m.in. nowy moduł wyjść przekaźnikowych PNOZ m EF 2DOR. Dostępność różnorodnych modułów z PNOZ m B0.1 oznacza możliwość skompletowania spersonalizowanego rozwiązania w zależności od potrzeb – wszystkie funkcje bezpieczeństwa można dowolnie konfigurować w celu dopasowania do konkretnej aplikacji. Umożliwia to dokładne dostosowanie systemu do różnych potrzeb klienta. Ponoszone nakłady dotyczą tylko tych modułów, które są rzeczywiście wykorzystywane, co w rezultacie pozwala obniżyć koszty inwestycji.

Kompatybilny zamiennik PNOZmulti Mini
Jako kompatybilny zamiennik kompaktowych sterowników PNOZmulti Mini, nowa jednostka bazowa – w połączeniu z nowym modułem wyjść przekaźnikowych – obsługuje wszystkie zadania typowe dla tej gamy produktów. Począwszy od wersji 11.0, możliwa jest łatwa migracja istniejących projektów z PNOZmulti Mini do nowej jednostki bazowej PNOZ m B0.1. Istniejące moduły połączeń i moduły magistrali Fieldbus mogą być również używane z nową jednostką bazową. Pozwala to stworzyć kompaktowy, ale jednocześnie modułowy system bezpieczeństwa dla małych i średnich maszyn – system, który wspiera użytkowników podczas projektowania, a tym samym pozwala obniżyć koszty.

www.pilz.com

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP