www.przemysl-polska.com
Hurco News

„Sterowanie jest z naszego punktu widzenia idealne”

W firmie Ingenieurbüro Martin Braun uważają, że posiadane przez nią maszyny HURCO są najlepsze do realizacji jej działalności. „Sterowanie jest z naszego punktu widzenia idealne, a maszyny zapewniają przewagę konkurencyjną”, twierdzą w firmie mającej siedzibę w Enkenbach-Alsenborn koło Kaiserslautern. Przy okazji niedawne-go zakupu kolejnej maszyny HURCO VM 30 i Plus zaskakującą rolę odegrała liczba 10 000.

„Sterowanie jest z naszego punktu widzenia idealne”
Elastyczność pracowników - każdy pracownik samodzielnie obsługuje i programuje każdą maszynę HURCO (zdjęcie: HURCO).

Kiedy Martin Braun otrzymuje jakieś zlecenie, często kryje się za tym coś nieoczeki-wanego. Ostatecznie 80% działań firmy koncentruje się na przemyśle maszynowym, a w tej branży rodzaj i wielkość produkowanych części są bardzo rożnorodne. Niemal 6600 średniej wielkości firm działa w tej zorientowanej na eksport branży w szerokim i zróżnicowanym zakresie - od maszyn rolniczych po obrabiarki. „Nie ma tutaj typowych elementów konstrukcyjnych”, stwierdza Martin Braun, realizujący produkcję na zlece-nie. „Oznacza to, że niektóre elementy mieszczą się w dłoni, inne zaś musimy prze-mieszczać wózkiem widłowym”, kontynuuje Braun. „Do tego dochodzi mniejszy udział w zamówieniach zleceń pochodzących z przemysłu motoryzacyjnego - gdzie nie zaj-mujemy się produkcją seryjną, a jedynie wytwarzamy elementy niezbędne dla proce-sów produkcji, na przykład różne przyrządy -, jak również zamówienia od klientów prywatnych, mających bardzo specyficzne życzenia”. Większość prac wykonywanych w zakładzie w Enkenbach-Alsenborn to oczywiście produkcja części z aluminium i stali szlachetnej realizowana na zamówienie producentów maszyn.


„Sterowanie jest z naszego punktu widzenia idealne”
Synchroniczne nacinanie gwintów przy pomocy maszyny Hurco VMX 30 (zdjęcie: HURCO).

Można zastosować do wszystkiego
Jeśli dziś nie wiadomo, co jutro będzie poddane obróbce na maszynie, to trzeba być elastycznym. Dotyczy to zarówno struktur, zespołu pracowników, jak i parku maszy-nowego. Obecnie w firmie w Enkenbach-Alsenborn zatrudnionych jest 12 pracowni-ków i zainstalowanych jest 14 centrów obróbkowych, z czego dokładnie połowa to maszyny HURCO. „Można je stosować do wszystkiego: toczenia, frezowania, wierce-nia” – mówi właściciel firmy. W ten sposób można wykorzystywać różnej wielkości maszyny, stosownie od produkowanego elementu i zależnie od tego, czy niezbędny jest np. przesuw o długości 2,1 m, czy dany podzespół waży kilkaset kilogramów, czy też dany element wymaga pełnej obróbki. „Obecnie mamy na maszynie HURCO płytę aluminiową o wymiarach 700 x 700 mm” - Martin Braun podaje przykład często obra-bianego elementu. „W środku ma być wykonane pogłębione łoże silnika o średnicy 200 mm. Dodatkowo należy wykonać sfazowane otwory gwintowane i przelotowe. Całość jest frezowana z obu stron i na koniec anodowana na czarno”. Płyty takie wy-stępują w wielu wariantach i rozmiarach, do obróbki których w każdym przypadku sto-suje się odpowiednie maszyny HURCO.


„Sterowanie jest z naszego punktu widzenia idealne”
Obróbka profili przy pomocy maszyny HURCO VM 30i Plus (zdjęcie: HURCO).

Doskonała konstelacja
Dzięki zakupowi maszyny VM 30 i Plus firma Martina Brauna jeszcze bardziej zwięk-szyła zakres i elastyczność przetwarzania. Dzięki 3-osiowemu centrum obróbkowemu można skorzystać z maksymalnego obciążenia stołu wynoszącego 1800 kg, obszaru mocowania wielkości 1321 x 508 mm, wrzeciona o mocy 15 kW obracającego się z prędkością do 12 000 min-1 i złącza SK40, a także z 24-pozycyjnego magazynu na-rzędzi. „Jednak wykonując obróbkę skrawaniem, zawsze masz na uwadze sterowa-nie” – podkreśla Martin Braun. „A jeśli sprzęt i oprogramowanie dobrze ze sobą współgrają i wspierają pracowników w ich pracy, to jest to idealna konstelacja”. Oczy-wiście Martin Braun ma na myśli sterowanie „Max5”, przy pomocy którego programuje prawie wszystko w maszynie. „To sterowanie świetnie sprawdza się w przypadku na-szych części, gdzie wykonujemy frezowanie, wiercenie lub pasowanie. Jeśli mamy do wykonania większe wycięcia lub materiał o określonej grubości przeznaczony do zdjęcia, w pełni wykorzystujemy te funkcje, z którymi proste programowanie jest do-skonale zgrane”.


„Sterowanie jest z naszego punktu widzenia idealne”
Usuwanie zadziorów z profili podczas kiedy maszyna pracuje (zdjęcie: HURCO).

Jest też dodatkowy aspekt: „W przypadku wspomnianych obudów silników skonstruo-waliśmy urządzenie, dzięki któremu możemy mocować kilka części” – wyjaśnia Martin Braun. „Po zaprogramowaniu całego procesu obróbki maszyna HURCO wykonuje go w całości samodzielnie”. Oznacza to, że maszyny te umożliwiają również niezawodną, półautomatyczną i bezobsługową produkcję mniejszych serii części. „Wreszcie, co nie mniej ważne, korzystamy z dużej elastyczności naszych pracowników - u nas każdy pracownik samodzielnie obsługuje i programuje każdą maszynę HURCO, nie wspo-minając już o szybkim wprowadzaniu nowych pracowników w tajniki jej obsługi”.


„Sterowanie jest z naszego punktu widzenia idealne”
80 % produkcji firmy Martina Brauna to elementy dla przemysłu maszynowego (zdję-cie: HURCO).

Koszty napraw bliskie zeru
Martin Braun jest wiernym klientem HURCO już od siedmiu lat. „Zdecydowaliśmy się wtedy na firmę HURCO po szczegółowym przeanalizowaniu opcji rynkowych. Wynik tej inwestycji jest przekonujący pod każdym względem: maszyna do dziś działa bez-problemowo i tak samo precyzyjnie, jak pierwszego dnia. Koszty napraw od lat bliskie są zeru. Dotyczy to również wszystkich innych maszyn HURCO. W takiej sytuacji chęt-nie dokonamy zakupu kolejnej maszyny”. I tak właśnie jest w przypadku ostatniej ma-szyny – VM 30 i Plus, dzięki której firma Martina Brauna może być jeszcze bardziej konsekwentna w spełnianiu życzeń producentów maszyn. „Mamy odpowiedniego partnera dla naszych działań, dbającego o maszyny i o serwis”, podsumowuje Martin Braun. „Maszyny HURCO są w zasadzie idealne do tego, byśmy mogli uzyskiwać ekonomiczne sukcesy. Zapewniają nam szerokie spektrum działania i możemy na nich zrobić prawie wszystko. Ważne jest dla nas to, aby klienci wiedzieli, że mogą li-czyć na firmę Braun”. W tym konkretnym przypadku nowego zakupu Martina Brauna może to być jubileuszowa maszyna, ponieważ model VM 30 i Plus będzie dziesięcio-tysięczną maszyną, jaką HURCO dostarczy klientowi w Niemczech.

„Wykonując obróbkę skrawaniem, zawsze masz na uwadze sterowanie”, Martin Braun.

www.hurco.pl

 

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP