www.przemysl-polska.com
Pilz News

GOTOWE DO PRACY: LASEROWE SKANERY BEZPIECZEŃSTWA PSENSCAN ZAPEWNIAJĄ WYDAJNOŚĆ APLIKACJI MOBILNYCH!

Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan są stosowane nie tylko do ochrony pojazdów sterowanych automatycznie (AGV), ale oferują również wiele dodatkowych korzyści w środowisku produkcyjnym i intralogistyce.

GOTOWE DO PRACY: LASEROWE SKANERY BEZPIECZEŃSTWA PSENSCAN ZAPEWNIAJĄ WYDAJNOŚĆ APLIKACJI MOBILNYCH!

Dokładne pozycjonowanie PSENscan, oszczędność czasu przy ponownym uruchomieniu

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan odczytuje wartości natężenia i odległości w celu precyzyjnej nawigacji do stacji. Jeśli informacje o odległości są niewystarczające, do nawigacji można teraz używać również reflektorów. Umożliwia to precyzyjne pozycjonowanie podczas nawigacji, na przykład podczas dokowania pojazdu AGV do maszyny w celu transportu materiałów. W ten sposób jeszcze bardziej wzrasta jakość i wydajność produkcji.

W razie potrzeby PSENscan może przełączyć się w tryb gotowości. Jest to korzystne zwłaszcza w przypadku pojazdów sterowanych automatycznie, gdyż maszyny mogą być uruchamiane szybciej. Powoduje to także obniżenie kosztów, ponieważ tryb czuwania oznacza mniejsze zużycie energii. Nowa funkcja automatycznego resetowania umożliwia restart oszczędzający czas. PSENscan rejestruje również listy błędów: są one wyświetlane lokalnie na urządzeniu, co umożliwia szybką diagnostykę i restart.

Dynamiczne pola chronione skanera laserowego adaptują się do sytuacji

Chcesz bezpiecznie używać swoich pojazdów sterowanych automatycznie? Dzięki laserowemu skanerowi bezpieczeństwa masz możliwość bezpiecznego monitorowania, jak również dynamicznej nawigacji, przy zachowaniu maksymalnej wydajności. To dlatego, że PSENscan oferuje maksymalny poziom bezpieczeństwa, nawet gdy pojazd AGV porusza się z różną prędkością. Chronione pola PSENscan dynamicznie dostosowują się do różnych prędkości pojazdu AGV. Dzięki temu może on z większą precyzją omijać przeszkody. Precyzyjna nawigacja i możliwość dostosowania się do różnych prędkości pomagają użytkownikom pojazdów AGV zwiększać wydajność, a tym samym podnosić produktywność instalacji. Moduły ROS umożliwiają prostą i szybką integrację laserowego skanera bezpieczeństwa z instalacją.

www.pilz.com

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP