www.przemysl-polska.com
ALSTOM News

Alstom, Thales i Nokia zmodernizowały system sterowania ruchem kolejowym na potrzeby kolei dużych prędkości w Polsce

Kompleksowa modernizacja systemu sterowania ruchem kolejowym na linii kolejowej E65 pozwala na zwiększenie prędkości do 200 km/h.

Alstom, Thales i Nokia zmodernizowały system sterowania ruchem kolejowym na potrzeby kolei dużych prędkości w Polsce
Przełomowe rozwiązanie ERTMS/ETCS Poziomu 2 dla modernizowanej linii kolejowej E65

Konsorcjum, którego liderem jest Alstom, zakończyło dostawę przełomowego rozwiązania ERTMS/ETCS Poziomu 2 dla modernizowanej linii kolejowej, E65 łączącej Warszawę z Gdynią. Projekt został zrealizowany w ramach umowy podpisanej z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA.

Dzięki dostawie najnowocześniejszej technologii na 350 km linii obejmującej 35 stacji kolejowych, łączącej Warszawę z Gdynią, pociągi będą mogły rozwinąć prędkość 200 km/h. Zrealizowany przez konsorcjum projekt był jednym z największych i najbardziej skomplikowanych w historii polskiej kolei. Dzięki wspólnym wysiłkom na linii kolejowej E65 znacząco podniesiony został poziom bezpieczeństwa oraz komfortu podróży, zwiększona została też przepustowość linii, co w rezultacie pozwoli na skrócenie czasu przejazdu pociągiem.

Alstom i Thales Polska były odpowiedzialne za zaprojektowanie i wdrożenie systemu ERTMS/ETCS
Poziomu 2, natomiast Nokia za dostarczenie systemu GSM-R. W ramach projektu konsorcjum zmodernizowało osiem Lokalnych Centrów Sterowania, dostarczyło systemy zdalnego sterowania i zarządzania ruchem kolejowym, kompleksowe rozwiązania dla centrów dyspozytorskich, zintegrowany system informacji pasażerskiej oraz rozwiązania w zakresie monitoringu.

„Projekt, który wspólnie zrealizowaliśmy, jest przełomowym osiągnięciem w historii wdrażania
kolei dużych prędkości w Polsce. Co więcej, decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o wydaniu zezwolenia na dopuszczeniu do eksploatacji i prowadzenia ruchu kolejowego z prędkością do 200 km/h pod nadzorem systemu ERTMS Poziomu 2 jest pierwszą taką w historii polskich kolei. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny mogliśmy zrealizować projekt, wyznaczający nowe standardy na krajowych torach” – powiedział Sławomir Nalewajka, Dyrektor Zarządzający Alstom w Polsce, na Ukrainie i w Krajach Bałtyckich.

„Cieszę się, że modernizacja tak ważnego projektu została zakończona. Dzięki naszym wspólnym rozwiązaniom staliśmy się częścią europejskiego systemu kolejowego. Polska kolej wkroczyła w erę kolei dużych prędkości” – powiedział Paweł Przyżycki, Dyrektor Zarządzający Thales Polska.

„W tym przełomowym projekcie wdrożono najnowocześniejsze technologie komunikacyjne
i systemy sterowania ruchem kolejowym. Zakończenie projektu przyniesie korzyści ekonomiczne
i społeczne zarówno dla korytarza E65 Warszawa-Gdynia, jak i dla całej Transeuropejskiej Sieci Transportowej.” – powiedział Piotr Kaczmarek, dyrektor Nokia Poland.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (POIiŚ) 7.1–1.4 „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia w zakresie warstwy nadrzędnej LCS (ICR), ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego”.

www.alstom.com
 

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP