www.przemysl-polska.com
NSK

Szlifierka bezkłowa Tschudin Cube 350 korzysta z zalet precyzyjnych prowadnic wałeczkowych serii RA firmy NSK

Nowa szlifierka bezkłowa Tschudin Cube 350 wykorzystuje serię prowadnic wałeczkowych RA firmy NSK o niskim współczynniku tarcia i wysokiej sztywności, które pomagają uzyskać najwyższy poziom wykończenia powierzchni elementów obrabianych.

Model Cube 350 firmy Tschudin wykorzystuje metodę bezkłowego szlifowania walcowego, a jego innowacyjna konstrukcja umożliwia zainstalowanie kilku maszyn obok siebie. Oprócz wysokiej precyzji maszyna zapewnia bardzo krótkie czasy przezbrajania przy zmianie produktu, umożliwiając w ten sposób ekonomiczną obróbkę małych partii detali.

Konstrukcja napędu ma duży wpływ na wydajność tej precyzyjnej szlifierki. Zastosowanie napędów liniowych w trzech osiach (oś X / regulacja koła sterującego, oś U / regulacja ściernicy i oś W / regulacja przedmiotu obrabianego) ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej produktywności, jak i elastyczności pracy.

Wszystkie napędy muszą działać z mikronową dokładnością. W przypadku napędów liniowych dotyczy to również elementów prowadzących. Z tego powodu firma Tschudin od wielu lat wykorzystuje w swoich bezkłowych szlifierkach walcowych prowadnice liniowe serii RA firmy NSK. Dzięki sprawdzonej niezawodności te wysokowydajne produkty demonstrują teraz swoją wartość również w modelu Cube 350.

Prowadnice wałeczkowe serii RA oferują wysoką maksymalną obciążalność i wyjątkową sztywność, zapewniając w ten sposób dokładność przesuwu i powtarzalność niezbędną dla optymalnej pracy obrabiarek takich jak Cube 350. Cechy te są szczególnie pożądane w zastosowaniach wymagających najwyższej jakości wykończenia powierzchni.

Dzięki serii RA ekspertom NSK udało się osiągnąć pozornie przeciwstawne cele, jakimi są ekstremalna sztywność i jednoczesny bardzo płynny ruch o niskim współczynniku tarcia. Prowadnice RA pracują z dużą precyzją i niskimi wibracjami, spełniając jednocześnie najsurowsze wymagania w zakresie sztywności.

Sztywność systemu zawsze stanowi kluczowy czynnik w procesie szlifowania bezkłowego, w którym przeciwstawne siły nacisku stale oddziałują na obrabiany przedmiot, ściernicę i koło regulacyjne / sterujące. Prowadnice RA absorbują te siły, zapewniając wyjątkową dokładność przesuwu i powtarzalność, a także wydłużoną żywotność.

Jest to możliwe dzięki specjalnie zaprojektowanym deflektorom i elementom zabezpieczającym, a także zastosowaniu rolek o możliwie największej średnicy i lekko wypukłej powierzchni minimalizującej drgania podczas obrotu. Starannie dobrane rozstawienie i technologia unieruchamiania korpusów wałeczków zapewnia również bardzo wysoką jednorodność występujących sił przemieszczania.

Dzięki tym cechom konstrukcyjnym prowadnice wałeczkowe RA udowadniają swoją jakość w nowej serii szlifierek bezkłowych Cube 350 firmy Tschudin, która należy do wiodących światowych producentów obrabiarek.

Prowadnice rolkowe RA firmy NSK zapewniają użytkownikom nowej bezkłowej szlifierki Cube 350 firmy Tschudin niskie tarcie i ekstremalną sztywność podczas pracy.


Szlifierka bezkłowa Tschudin Cube 350 korzysta z zalet precyzyjnych prowadnic wałeczkowych serii RA firmy NSK

 

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP