www.przemysl-polska.com
Carrier

Carrier planuje zmniejszyć ślad węglowy klientów o ponad jedną gigatonę

Nowe, ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju do 2030 roku. Dążenie do neutralności węglowej w 2030 roku. Plany inwestycyjne o wartości ponad 2 miliardów dolarów w zdrowe, bezpieczne i zrównoważone rozwiązania dla budynków i łańcucha chłodniczego.

Carrier planuje zmniejszyć ślad węglowy klientów o ponad jedną gigatonę
Carrier Global Corporation ogłasza swój pierwszy zestaw celów w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), odkąd stał się w kwietniu niezależną firmą. Zgodnie ze swoją wizją tworzenia rozwiązań ważnych dla społeczeństwa i naszej planety, Carrier chce zapewnić neutralność węglową we wszystkich swoich działaniach planowanych do 2030 roku. Firma dąży również do zmniejszenia śladu węglowego swoich klientów o więcej niż jedną gigatonę, wspierając planowaną inwestycją o wartości ponad 2 miliardów dolarów rozwój zdrowszych, bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych rozwiązań dla budynków i łańcucha chłodniczego w ciągu najbliższych 10 lat.

“W naszej firmie wykorzystujemy dostępne w branży innowacje do walki ze zmianami klimatycznymi poprzez wprowadzanie nowych, energooszczędnych produktów i ograniczanie emisji wynikającej z naszej działalności,” powiedział Dave Gitlin, prezes i dyrektor generalny Carrier. “Cele, które stawiamy sobie do 2030 roku sprawią, że firma będzie pozytywnym katalizatorem zmian społecznych w naszych obszarach specjalizacji, w tym zdrowych budynków i łańcucha chłodniczego, a także w społecznościach, w których działamy na całym świecie.”

Cele ESG do 2030 roku obejmują przekształcenie działalności firmy w taki sposób, aby była neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, przy jednoczesnym zachowaniu światowej klasy wskaźników bezpieczeństwa oraz uwzględnienie zasad zrównoważonego projektowania, począwszy od fazy produkcji do wycofania z eksploatacji.

Dodatkowe cele obejmują:
• Osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczenia wody oraz nie dostarczanie odpadów na wysypiska z zakładów produkcyjnych
• Ustanowienie programu odpowiedzialnego łańcucha dostaw i ocena kluczowych dostawców pod kątem spełnienia kryteriów programu
• Osiągnięcie parytetu płci na wyższych stanowiskach kierowniczych i zróżnicowanej siły roboczej reprezentującej społeczności, w których żyją i pracują pracownicy Carrier
• Osiągnięcie pozytywnego wpływu na nasze społeczności, poprzez zapewnienie dostępu do bezpiecznych i zdrowych środowisk w pomieszczeniach, ograniczenie głodu i marnowania żywności oraz wolontariat
• Inwestycje w programy edukacyjne STEM w zakresie różnorodności i integracji oraz programy promujące zrównoważony rozwój poprzez edukację, partnerstwo i programy przeciwdziałania zmianom klimatu
• Utrzymanie światowej klasy wskaźników bezpieczeństwa

Pełna lista celów ESG firmy Carrier do roku 2030 jest dostępna na stronie corporate.carrier.com. Nowa strategia i cele w zakresie ESG opierają się na wynikach firmy przedstawionych w raporcie 2020 ESG Report, opublikowanym w lipcu. Raport ten szczegółowo opisuje osiągnięcia Carrier w zakresie ESG w 2019 r. w stosunku do celów na 2020 r. i służy jako punkt odniesienia dla planów na rok 2030.

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP