www.przemysl-polska.com
ARC INFORMATIQUE

Optymalizacja i kontrola krajowych stacji ładowania EV

Jak PcVue nadzoruje stacje ładowania floty samochodów elektrycznych FIRALP.

Optymalizacja i kontrola krajowych stacji ładowania EV
Jak FIRALP, francuska firma zajmująca się robotami publicznymi oraz wyspecjalizowanymi sektorami energii, inżynierii lądowej i wysokonapięciowym, monitoruje swoje stacje ładowania za pomocą zaawansowanych funkcji diagnostycznych w celu zwiększenia dostępności i optymalizacji czynności konserwacyjnych.

Od czasu, gdy zrównoważona mobilność stała się priorytetem dla wielu krajów, zwłaszcza w Europie, gdzie parlament właśnie przegłosował zakończenie sprzedaży samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi do 2035 r., rynek pojazdów elektrycznych zaczął się dynamicznie rozwijać.

Według nowego raportu specjalistycznego serwisu EV-Volumes, globalna sprzedaż pojazdów elektrycznych osiągnęła w 2021 r. 6,75 mln sztuk, więcej o 108% niż w roku poprzednim. Liczba ta obejmuje samochody osobowe, lekkie ciężarówki i lekkie pojazdy użytkowe. Ponadto, zgodnie z szacunkami Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), do końca dekady liczba pojazdów elektrycznych na drogach powinna osiągnąć co najmniej 145 mln sztuk.

W FIRALP przechodzenie na pojazdy elektryczne trwa już od kilku lat. Jednak w roku 2022 zaczęły się duże zmiany, kiedy w oddziałach firmy zamówiono już ponad 100 pojazdów elektrycznych i zainstalowano stacje ładowania. Trwa również wdrażanie zasobników podwójnej energii oraz zamówiono kilkanaście ciężarówek na gaz (CNG). Działania te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowiskowym i przewidują ograniczenie najbardziej zanieczyszczających pojazdów w strefach niskoemisyjnych do 2025 roku.


Optymalizacja i kontrola krajowych stacji ładowania EV

Zarządzanie mobilnością
Aby wesprzeć przejście na pojazdy elektryczne, grupa, poprzez swoją spółkę zależną EREC, wybrała rozwiązania PcVue Solutions do nadzoru swoich stacji ładowania.

EREC Technologies, specjalizujący się w zakresie zarządzania procesami, jest partnerem PcVue od ponad 20 lat. Wspiera klientów w utrzymaniu i eksploatacji gotowych rozwiązań z sektora elektryki i automatyki.

Projekt, rozpoczęty w 2020 roku, ma na celu zarządzanie setką 22-kilowatowych stacji ładowania w pięćdziesięciu oddziałach FIRALP, przy użyciu otwartego i elastycznego systemu.

Testy przeprowadzone podczas lockdownu pozwoliły na konfigurację komunikacji ze stacjami ładowania różnych producentów. Do monitorowania stacji został wybrany protokół OCPP, zapewniający interoperacyjność.

Stacje ładowania opierają się również na systemach zarządzania obciążeniem, które wymagały kilku aktualizacji oprogramowania układowego w celu uzyskania pożądanych parametrów.


Optymalizacja i kontrola krajowych stacji ładowania EV
Aplikacja mobilna do optymalizacji ładowania

W aplikacji PcVue raportowanych jest kilka informacji: moc ładowania stacji, zakończenie procesu ładowania, alarmy oraz rozpoczęcie/zatrzymanie ładowania. Dodatkowo, 10 klientów WebVue zapewnia dostęp do wizualizacji raportów w celu lepszego wykorzystania stacji oraz dołączony jest nadzór BMS nad centralą, znajdującą się w siedzibie głównej w Château.
Na dzień dzisiejszy dostęp do stacji ładowania jest nieograniczony, ale każdy oddział ma własny portal do jego kontroli. Liczba stacji ładowania jest obecnie wystarczająca do ilości użytkowanych e-pojazdów, ale plany grupy FIRALP w zakresie rozbudowy floty mogą wkrótce utrudnić dostęp do stacji.

W najbliższych miesiącach FIRALP złoży zamówienie na ponad 100 pojazdów elektrycznych, mających uzupełnić flotę, co będzie wymagało wdrożenia narzędzi optymalizacji zasobów. W związku z tym zaprezentowano grupie FIRALP innowacyjne rozwiązania z zakresu mobilności, oferowane przez platformę PcVue.


Optymalizacja i kontrola krajowych stacji ładowania EV

Digitalizacja kolejki ładowania: jak PcVue ułatwia życie kierowcom samochodów elektrycznych
Głównym problemem, z jakim mogą się spotkać kierowcy samochodów elektrycznych, są samochody podłączone do systemu już po pełnym naładowaniu, uniemożliwiające dostęp do stacji innym oczekującym.

Aby sprostać temu wyzwaniu, PcVue Solutions oferuje rozwiązanie, które umożliwia kierowcom pojazdów elektrycznych zalogowanie się za pomocą smartfona po przybyciu na parking i wskazanie żądanej szybkości ładowania. PcVue przechowuje informacje dotyczące zapotrzebowania na ładowanie i jej szybkość, a gdy stacja ładująca stanie się dostępna, powiadamia kierowcę na jego smartfonie o stacji, której ma użyć.

Po podłączeniu pojazdu PcVue uruchamia ładowanie. Dostępny jest również konfigurowalny czas time-out, jeśli kierowca zdecyduje się ostatecznie nie ładować pojazdu. W takim przypadku PcVue przejdzie do następnego żądania ładowania w kolejce.

Aplikacja mobilna dedykowana do stacji ładowania pojazdów jest realizowana bez choćby jednej linijki kodu, dzięki funkcjonalności bota PcVue. Pozwala on na stworzenie mobilnego interfejsu graficznego dostosowanego do potrzeb klienta, zarówno funkcjonalnie, jak i graficznie.

W przypadku FIRALP kierowca, który otrzyma autoryzację ładowania na swój smartfon, będzie mógł przekazać ją osobie trzeciej w przypadku niedostępności lub po prostu ją odroczyć.

Te inteligentne rozwiązania mobilne umożliwiają trzem zaangażowanym stronom: pojazdom, stacjom ładowania i kierowcom, idealne dopasowanie dostępności, ładowania i czasu.


Optymalizacja i kontrola krajowych stacji ładowania EV

Zmiany zostały zaakceptowane przez wszystkich pracowników, "Absolutnie nikt nie chce wracać do pojazdów emisyjnych", powiedział Jerome Dorne, dyrektor wykonawczy projektu. FIRALP zamówił około 40 nowych stacji ładowania różnej mocy od różnych producentów oraz około 100 pojazdów elektrycznych. Jedną z głównych ambicji jest uzyskanie statusu MOC (Maintenance in Operational Condition) dla każdej instalacji stacji ładowania.
W niedalekiej przyszłości EREC chciałby również zostać instalatorem dla kilku innych klientów.

W stronę jeszcze większej sprawności energetycznej
Sprawność energetyczna aktywów FIRALP zawsze była przedmiotem innowacji: zakłady Montereau-sur-le-Jard na południe od Paryża są już pokryte panelami fotowoltaicznymi o powierzchni 600 m2, zarządzanymi przez Departmental Energy Syndicate. Będą w nie wyposażane także kolejne nowe budynki. Grupa planuje pójść o krok dalej, odzyskując energię słoneczną na własne potrzeby. Celem jest wykorzystanie energii wytworzonej przez panele zainstalowane na garażach samochodów ciężarowych do zasilania systemu ogrzewania i klimatyzacji lub terminali ładowania pojazdów elektrycznych.
"Naszym celem jest kontrolowanie energii naszych budynków, niezależnie od tego, czy pochodzi ona z paneli czy z sieci ENEDIS, co jest realizowane przez naszą spółkę zależną EREC. Działania te powinny zmniejszyć ślad węglowy naszych budynków o 10%", podkreśla François Chapel, zarządca nieruchomości w FIRALP.
Oprócz konsumpcji własnej, kolejny zakład w Meyzieu niedaleko Lyonu, będzie eksperymentował z magazynowaniem energii przy użyciu akumulatorów pochodzących z recyklingu. Będzie to pierwsza lokalizacja, która zostanie zbudowana z wykorzystaniem ekologicznego asfaltu. Przetestowana zostanie również kompozycja na bazie sosny Landes.


Optymalizacja i kontrola krajowych stacji ładowania EV

W 2021 roku firma FIRALP przeprowadziła pełną ocenę emisji dwutlenku węgla w celu obliczenia bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych (GHG) generowanej przez działalność Grupy. Po zakończeniu pomiarów, rok 2022 będzie czasem eksperymentów i działań.
W zakresie ograniczania emisji, Grupa polega na doświadczeniu firmy Oksigen. Po dokonaniu oceny zdefiniowano 4 priorytetowe działania mające na celu przeciwdziałanie śladowi węglowemu (beton, recykling, alternatywne źródła energii i kalkulator emisji dwutlenku węgla) oraz utworzono grupy robocze. Celem jest zmniejszenie emisji CO2 o 10% do 2025 r. oraz o 20% do 2030 r.

Projekt w liczbach
- Około stu terminali o mocy 22 kW
- Około 50 oddziałów
- Około 40 nowych stacji ładowania różnej mocy od wielu producentów do 2023 r.
- Sto pojazdów zamówionych w 2022 r.
- Inteligentna aplikacja mobilna do optymalizacji ładowania

www.pcvuesolutions.com

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP